MIRKA BEŇOVÁ

PROJEKCE A REALIZACE ZELENĚ

AKTUALITY | OBNOVA ZAHRADY PŘI MŠ HRUŠKY

ÚVODEM

Mít kolem sebe upravené okolí a cítit se příjemně je přirozenou lidskou touhou. Většina urbanistických celků či samostatných staveb získává svůj výraz teprve spolu se sadovými úpravami. Ať už se jedná o veřejný prostor nebo soukromou zahradu,  pokaždé lze toto prostředí vnímat jako živý organismus, který se neustále proměňuje v čase a svojí dynamikou získává na hodnotě. Vhodná odborná péče k tomu podstatnou měrou přispívá.

Projekční práci se firma věnuje kontinuálně od roku 1996. Postupně jsme dospěli k rozhodnutí, že chceme dotahovat věci do konce, a proto jsme založili i realizační tým, jenž se věnuje realizacím a údržbě zeleně. Tímto se práce projektantů propojila s realitou prací v terénu. Spojení praxe a znalostí nám poskytuje cennou zpětnou vazbu a zároveň tato skutečnost přidává na reálnosti projektům, které jsou pevně zasazeny do kontextu místa.

Z NAŠÍ TVORBY

MARTINICE, HŘBITOV

BRUMOV, KRAJINÁŘSKÝ PARK
V OKOLÍ SV. ANNY

HOLEŠOV, SOUKROMÁ ZAHRADA

BRUMOV, LESOPARK

VYSOKÉ POLE, STEZKA ZDRAVÍ

BRUSNÉ, SOUKROMÁ ZAHRADA

VALAŠSKÉ KLOBOUKY, MATEŘSKÁ ŠKOLA

HOLEŠOV, FIREMNÍ AREÁL FIALATRANSPORT