NAŠE SLUŽBY

Projekce

• Soukromé zahrady
• Areály školských zařízení
• Veřejná prostranství - parky, lesoparky, hřiště, návsi, hřbitovy, uliční prostory
• Krajinářské realizační projekty - obnovy sadů, alejí, historických cest
• Studie sídelní zeleně
• Interiérová a mobilní zeleň, balkony a terasy

Pozn.: Projekty veřejné zeleně řešíme ve všech stupních projektové dokumentace - od pasportizace stávající zeleně až po samotnou realizaci projektu.

REALIZACE

• Zeleň soukromá i veřejná
• Krajinná zeleň
• Mobilní nádoby, balkonová zeleň
• Floristické práce, aranžování
• Závlahové systémy
• Ořezy stromů a kácení

ÚDRŽBA

• Sezónní - jarní a podzimní
• Celoroční průběžná
• Pravidelná péče o veřejná postranství v sídlech
• Rozvojová péče o dřeviny v rámci krajinných výsadeb

Nabízíme zpracování projektů, jež jsou v souladu s aktuálními výzvami a lze žádat o dotaci v rámci programu OPŽP (Operační program Životního prostředí). Naší specializací jsou specifické cíle 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny a 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. Vypracujeme komplexní projektovou dokumentaci včetně zajištění žádostí o stanoviska. Dle aktuálních výzev zpracováváme projekty podporované NPŽP a SFŽP.

Dále zpracováváme obsahově jednodušší projekty vhodné pro žádosti v rámci PPK (Program péče o krajinu). Výzva bývá vyhlašována 1x ročně, zpravidla koncem února, proto je účelné projekt vypracovat v náležitém v předstihu. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

CO OD NÁS MŮŽETE OČEKÁVAT?

PROJEKCE

Návrh zpracujeme tak, aby respektoval Vaše přání a vizuální představy, včetně finančních možností. Po setkání s klienty a terénním průzkumu vytvoříme návrhové řešení, často v několika variantách. Výstupem jsou 2D situační výkresy s osazovacími schématy, grafické vyobrazení sortimentu rostlin, referenční příklady, popřípadě jednoduché skici a dále pak průvodní zpráva a rozpočet. Na Vaše přání vytvoříme vizualizace formou 3D modelu, koláží do fotografie či kombinací obou. Kalkulace na vyžádání. O ceně rozhoduje konkrétní zadání s vazbou na rozsah zpracování.

REALIZACE

V několika členném týmu provádíme sadové úpravy (výsadba dřevin, zakládání záhonů a trávníků), dále budujeme zpevněné povrchy, zídky, schody, přístřešky a jiné. Ve spolupráci s externími firmami vytváříme závlahové systémy pro Vaše zahrady. Také reagujeme na aktuální klimatické poměry a vytváříme systémy méně náročné na údržbu i celkovou spotřebu vody, které jsou šetrné vůči naší planetě.

ÚDRŽBA

V rámci údržby se postaráme jak o Vaši zahradu, tak zeleň veřejnou i krajinnou. Údržba zahrnuje péči o záhony - odplevelení, tvarování, mulčování a dosadby. Dále provádíme péči o trávníky, která spočívá v sečení, prořezávce (vertikutace), hnojení, pískování, vápnění či odmechování. Také prořezáváme dřeviny, likvidujeme nežádoucí porosty, frézujeme pařezy, kácíme a štěpkujeme. Dle potřeby ošetřujeme zahradu proti škůdcům a chorobám.

PRACOVNÍ TÝM

Miroslava Beňová   |    jednatelka firmy

Zahradničení a zahradničině se věnuji s přestávkami již od dob studia. Vystudovala jsem Střední zahradnickou školu v Brně Bohunicích, poté ekonomickou nástavbu a současně Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu, Fakultu zahradnickou. Po ukončení studia (r. 2000) jsem otevřela inovativní floristický obchod v Uherském Hradišti Kvítek. Přibývající práce na projektech a realizacích zahrad převážila a z floristiky se stal více koníček. V současnosti je mojí hlavní pracovní náplní vedení firmy,  projekce, realizace a údržba zahrad, která by nebyla možná bez velké loajality kolegů a spolupracovníků.

 
Jitka Jiříčková   |   krajinářská architektka  – projekce
 

Po gymnáziu jsem vystudovala obor Zahradní a krajinářská architektura na Zahradnické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity, který jsem absolvovala v roce 1997. Připravuji návrhy a projekty nových celků, rekonstrukce zahrad, krajinné prvky a studie, ale nesedím jen u stolu. Podílím se také na realizacích a údržbách zahrad, ať už jako odborný dohled a pomoc, tak také jako konzultant s klienty na místě samém.