VEŘEJNÁ ZELEŇ

GALERIE

HRUŠKY, OBNOVA ZAHRADY PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE

PROJEKCE + REALIZACE | Provedené práce dle projektu vedly ke kompletní změně původní zahrady mateřské školy, zničené tornádem v červnu 2021 a zahrnovaly stavební a sadové úpravy včetně položení zavlažovacího systému s retenční nádrží na jímání dešťové vody, instalaci herních a výukových prvků, mobiliáře.
Doufáme, že zahrada spolu s rekonstruovanou budovou školky bude tvořit jeden propojený komplex sloužící dětem a nabízí klidné a podnětné zázemí.
Také děkujeme za plnou důvěru a volnou ruku v návrhu i samotné realizaci, díky níž se nám podařilo zrealizovat projekt dle našich představ a potřeb investora.

HOLEŠOV, TRACHEA

PROJEKCE + REALIZACE | Další z etap obnovy zeleně v rámci areálu Trachea Holešov

ÚJEZD, HRADIŠEK - OBNOVA KRAJINNÉ A SÍDELNÍ ZELENĚ

PROJEKCE + REALIZACE | První ochutnávka z obnovy sídelní a krajinné zeleně v lokalitě Hradišek v obci Újezd u Val. Klobouk. Realizace probíhá průběžně od zimy 2020/2021, kdy jsme začali s odstraňováním neperspektivních dřevin a arboristickým ošetřením. Dále následovaly výsadby dřevin a obnova travobylinných podrostů. V současné době dokončujeme cestu ze štěrkového povrchu osetou řebříčkem, kamenné lavice/ zídky a v následujících týdnech doplníme lokalitu o dřevěné lavice. Zásahy byly velmi citlivé s ohledem na místo a jeho využití. Za pár měsíců vám opět ukážeme, jak lokalita prosperuje

KROMĚŘÍŽ, FRAJT

PROJEKCE + REALIZACE | Jedná se o areál firmy Frajt. Kolem hlavní budovy se rozprostírá krátce střižený trávník s několika solitérami dřevin. Lem budovy zdobí květy hortenzií, jež jsou atraktivní jak na pohled zvenku, tak zevnitř. Centrální záhon s travinami je ozvláštněn instalovanýmmi panely skla s motivem na přání majitele. V nedávné době byly realizovány mobilní nádoby s travinami, svíčkovcem, verbenou či ořechoplodcem.

MARTINICE, SADOVÉ ÚPRAVY HŘBITOV

PROJEKCE + REALIZACE | Předprostor hřbitova v Martinicích byl řešen v souvislosti se stavebními úpravami zpevněných ploch (přístupový chodník, parkovací plocha, umístění mobiliáře). Do travnatých ploch mezi dvouřadou alejí starých lip byly vloženy kvetoucí záhony. Ve vzdálenější perspektivě vzbuzují tyto záhony dojem kvetoucí louky. Pomocí obdobně komponovaných trvalkových záhonů je do předprostoru hřbitova vtažena i plocha s kamenným křížem.

BRUMOV, LESOPARK U CYKLOSTEZKY I

PROJEKCE + REALIZACE | Realizace odpočinkové zóny představuje první etapu revitalizace lesoparku u cyklostezky. Projekt navazuje na studii zpracovanou Arvita P. Cílem bylo pomocí herních prvků a mobiliáře dotvořit prostor lesoparku tak, aby obyvatelé a návštěvníci mohli v daném prostoru pobýt a odpočinou si jak při pozorování přírody, tak i při běžných procházkách. Použité prvky nabízí aktivní vyžití pro děti, zejména umožňují interaktivní výuku při pozorování přírodních cyklů nebo jen oblíbené relaxování.

VYSOKÉ POLE, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

PROJEKCE + REALIZACE | V rámci revitalizace veřejných prostranství v obci Vysoké Pole bylo obnoveno náměstíčko s věží. Práce s kamenem proběhla ve spolupráci s panem V. Tománkem – místním kameníkem. Po okrajích vznikly záhony a centrální část byla zatravněna. Náves se zvoničkou dotváří jednoduchý mobiliář a studna. Okolí zvoničky i protilehlá strana přes silnice jsou dotvářeny trvalkovými záhony, popřípadě výsadbou keřů.

HOSTĚJOV, NÁVES

PROJEKCE + REALIZACE | Obnova návsi v malé obci Hostějov spočívala v podpoře rázovitosti a tradic, které jsou zde patrné na každém kroku. Přáním investora bylo maximální využití veřejných prostranství pro obyvatele i návštěvníky s cílem vytvořit nové odpočinkové zóny. Tato regenerace zeleně přispěla k celkovému zkvalitnění života obce a podtrhla i charakteristický venkovský ráz.

BOJKOVICE, VÝSADBY V UL. MÁNESOVA, SUŠILOVA

PROJEKCE + REALIZACE | Výsadby byly realizovány v rámci předzahrádek na obecních parcelách podél hlavní silnice. Zelený koridor je iniciován výsadbou výrazných červených myrobalánů. V užších místech, kde by stěží rostlo trávník byly založeny plošné výsadby peren (traviny, třapatky, péřovník aj.) v kombinaci s půdopokryvnými růžemi. Myrobalány jsou pak dále vystřídány malokorunnými višněmi.

HOLEŠOV, FIALA TRANSPORT

PROJEKCE + REALIZACE | Jedná se o nově vystavěný areál firmy a návrh zeleně tak propojuje moderní dostavěné prostředí se stávajícími budovami. V souladu s moderní architekturou byly vybrány strukturální rostliny a byl také kladen důraz na jejich celoroční proměnlivost. Jarnímu záhonu vévodí cibuloviny, později šalvěje s kavyly. Letní záhony jsou zdobeny levandulí v kombinaci s hortenziemi. V podzimních záhonech dominují traviny.

HOLEŠOV, TRACHEA

PROJEKCE + REALIZACE | Pro firmu Trachea provádíme dlouhodobě průběžné odborné údržby, výsadby letničkových záhonů a postupně obnovujeme přestárlou zeleň, která byla vysázena při výstavbě firmy. Obnova zeleně je často spjata s logistickou změnou ve firmě, například když se část kanceláří přestěhuje jinam a najednou již
není jen jedna recepce, ale dvě, u které je pak vhodné založit reprezentativní zeleň. Doposud byly realizovány 4 etapy obnovy, v plánu je ještě etapa 5., která bude pojednávat o obnově krušpánkových živých plotů.

VALAŠSKÉ KLOBOUKY, PŘÍRODNÍ ZAHRADA PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE

REALIZACE | Naším záměrem bylo doplnit a oživit stávající podobu zahrady u mateřské školy tak, aby mohla nabídnout dětem podnětné prostředí, ve kterém se mohou naučit vztahu k přírodě a přes drobnou společnou práci se jí přibližovat. Při pobytu na zahradě a plnění úkolů třeba formou hry se naučí objevovat nové věci, seznamovat se s rostlinami, živočichy. Mohou se podílet na pěstování rostlin, mohou pozorovat drobný hmyz v půdě, ptactvo létající na krmítka atd. Naučí se být přírodou obklopení a pod vhodným vedením pedagogického sboru se mohou stát citlivější ke svému okolí, tzn. i k sobě navzájem. Zahrada se může stát i jevištěm pro akce pořádné pro rodinné příslušníky, děti se mohou pochlubit nebo obdarovat svými výrobky (sušené bylinky, sušené ovoce, zelenina, voňavé levandulové polštářky apod.) Děti se také mohou o zahradu při nárazových akcích starat společně se svými rodiči a setkat se při společné práci, neboť ne všechny rodiny mají tuto možnost.

ÚJEZD, PŘÍRODNÍ ZAHRADA PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE

PROJEKCE + REALIZACE | Umístěním přírodních prvků přímo do areálu MŠ bylo dětem umožněno každodenní setkávání se s přírodními prvky, které jim napomáhají v jejich dalším rozvoji a umožňují jim pochopit základní zákonitosti přírody. Díky rozmanitým zákoutím v zahradě mohou děti objevovat a získávat poznatky, je jim nabídnut prostor pro volnou hru, která je pro jejich vývoj velmi důležitá.